Svenska Puch Mopeder 1968-1986

Bilderna är från olika broschyrer

Puch Texas 1973-74 Puch Dakota 1972-75 Puch Dakota 1969-82 Puch Colorado 1971-72 Puch Racing 1974-76
Puch Maxi 1969-74 Puch Maxi S 1972-74 Puch Maxi K 1975-80 Puch Maxi K2 1980-? Puch Kansas
Puch Florida 1969-80 Puch Florida 1970 Puch Florida 1971-72 Puch Alabama 1968-70 Puch Alabama 1971-78
Puch Mexico 1968-69 Puch Arizona 1975-78 Puch Monza 1975-77 Puch Monza 3C 1976-78 Puch Magnum
Puch Montana GL 1982-? Puch Dakota 3000 1975-77 Några fanns även i andra färger Puch Montana 1979-82 Puch Nevada 1978-81
BACK