Puch Florida MV 50 KF - 1963

Första året med "punglåda" för växelspaken och nu även i Svart. Lilla tanken hängde med fram till sommaren, men sedan fick den 5,5 liters tanken.

Den här är renoverad för c:a 12 år sedan och mycket nya originaldelar har använts. (Då fanns det knappt några nytillverkade delar)

SÅLD

BACK